Restaurang Astern
Pulsen konferens

Klubbrum för avskilda måltider

Vi har två klubbrum på Balkongen, Vitsippan och Blåsippan, samt ett par bord för sällskap som vill äta tillsammans i avskildhet. Här serveras två- eller trerätters affärslunch.

Vitsippan  • klubbrum för upp till 12 personer

Blåsippan  • klubbrum för upp till 8 personer

Se veckans affärslunch »

Varmt välkomna med er reservation på tfn 033-17 18 93!

Pulsen Konferens AB, Kyrkängsgatan 8
Box 881, 501 15 Borås
Tfn 033-17 18 92 (konferens), 033-17 18 93 (restaurang)
Följ oss på Facebook